Bestyrelsen

25. september 2017

Erik Skovgaard Nielsen

Formand

E-mail: [email protected]

Telefon: 2943 1266


Gitte DUPONT

Næstformand

E-mail: [email protected]

Telefon: 4058 3886


Carsten Kjelde

Kasserer og webmaster

E-mail: [email protected]

Telefon: 4025 3491


Carsten Aarosin

Sekretær

E-mail: [email protected]

Telefon:


Michael Markussen

Bestyrelsesmedlem

E-mail: [email protected]

Telefon: 


Jan baeré

Bestyrelsesmedlem


E-mail: [email protected]

Telefon:


Lilli pedersen

Bestyrelsesmedlem


Telefon:


Kim dupont

Suppleant


Telefon:


Annette Rahbek

Suppleant


Telefon:


peter  vesterdorf

Suppleant


Telefon: